16

A. Kemajuan bangsa Jepang dalam menguasai teknologi
B. penjajahan bangsa-bangsa barat.yang menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan.
C. Munculnya kaum intelektual yang menjadi penggerak dan pemimpin pergerakan nasional.
D. Kemenangan Jepang atas Rusia tahun 1905 yang mendorong bangsa-bangsa di Asia dan Afrika bangkit melawan
E. Kenangan kejayaan masa lampau sebagai negara yang jaya, seperti Indonesia pada masa kejayaan Sriwijaya dan Majapahit.

Question is closed for new answers.
Skipper Selected answer as best May 17, 2022