12

a. tuntutlah ilmunya
b. belajarlah
c. bedoalah
d. berusahalah
e. bersabarlah

Question is closed for new answers.
Skipper Selected answer as best May 13, 2022