11

a. menguasai jalur perdagangan
b. mewujudkan cita-cita mempersatukan Jawa
c. memusatkan pelayaran perdagangan di Demak
d. menolak/menentang sistem monopoli
e. mencegah penyebaran agama Kristen

Question is closed for new answers.
Skipper Selected answer as best May 30, 2022