17

a. mengusir Belanda dari Batavia
b. menguasai jalur perdagangan yang berpusat di Batavia
c. membantu rakyat dalam menghadapi tindak kekerasan Belanda
d. mencapai cita-cita mengauasai seluruh Pulau Jawa
e. Belanda menjadi saingan Kerajaan Mataram

Question is closed for new answers.
Skipper Selected answer as best June 2, 2022