11

a. memperoleh wilayah kekuasaannya ke Sriwijaya
b. meningkatkan hubungan persahabatan dengan melayu
c. membuat benteng pertahanan menghadapi Mongol
d. meningkatkan hubungan perdagangan dengan Sriwijaya
e. menghadang penyerangan yang dilakukan Kubilai Khan

Question is closed for new answers.
Skipper Selected answer as best May 30, 2022