11

a. untuk menjaga keturunan Arya
b. untuk membedakan status dalam masyarakat
c. membedakan warna kulit
d. membedakan bangsa pendatang
e. membedakan masyarakat keratin

Question is closed for new answers.
Skipper Selected answer as best May 30, 2022