12

a. mempermudah pengawasan
b. menghindari perang saudara
c. melaksanakan devide et impera
d. menghancurkan kekuatan Kerajaan Mataram Islam
e. mempermudah pelaksanaan administrasi kerajaan

Question is closed for new answers.
Skipper Selected answer as best May 30, 2022