9

A. Takbir kedua

B. Takbir ketiga

C. Takbir pertama

D. Takbir keempat

E. Setelah shalat jenazah

Question is closed for new answers.
Skipper Selected answer as best May 13, 2022