12

a. kesediaan berkorban dari golongan tua
b. adanya rasa persatuan dan rela berkorban antara golongan tua dan muda
c. adanya tekanan golongan muda atas golongan tua
d. kekhawatiran golongan muda atas sikap golongan tua yang terlalu berhati-hati
e. kemenangan golongan muda atas golongan tua

Question is closed for new answers.
Skipper Selected answer as best June 13, 2022