10

A. tujuannya

B. mana mana

C. kepada pengirimnya

D. kembali lagi

E. kembali padaku

Question is closed for new answers.
Skipper Selected answer as best May 11, 2022