11

a. pernyataan setia kepada Raja Hayam Wuruk
b. luapan kegembiraan setelah dinobatkan menjadi patih
c. sikap cinta tanah air untuk berkorban demi negara
d. usaha untuk memperoleh simpati dan dekat dengan raja
e. visi Gajah Mada untuk mengabdi kepada Hayam Wuruk

Question is closed for new answers.
Skipper Selected answer as best May 30, 2022