13

a. Ciaruteun, Tugu, Muara Kaman, Jambu, dan Ligor
b. Ciaruteun, Tugu, Jambu, Kebon Kopi, dan Pasir awi
c. Tugu, Ciaruteun, Nalanda, dan Talan Tuo
d. Kalasan, Mantyasih, Klurak, dan Jambu
e. Ciaruteun, Kalasan, Pasir awi, dan Kebon Kopi

Question is closed for new answers.
Skipper Selected answer as best May 29, 2022