11

a. alat tukar
b. prinsip perdagangan
c. prosedur perdagangan
d. barang dagangan
e. proses dagang

Question is closed for new answers.
Skipper Selected answer as best May 30, 2022