10

A. Golongan yang melanggar hokum, seperti penjahat, pemberontak

B. Golongan yang lahir akibat kawin campur antar kasta

C. Golongan masyarakat kelas bawah

D. Golongan masyarakat yang baru masuk Agama Hindu/Budha

E. Golongan masyarakat yang tidak menganut Agama Hindu/Budha

Question is closed for new answers.
Skipper Selected answer as best May 24, 2022