12

A. Sama-sama berasal dari Sumatera

B. Menolak pelaksanaan Pax Netherlandica

C. Menolak monopoli perdagangan

D. Melakukan perang jihad

E. Menentang politik adu domba Belanda

Question is closed for new answers.
Skipper Selected answer as best May 24, 2022