11

a. yang baik dan yang buruk
b. yang bahagia dan yang celaka
c. yang takwa dan yang kafir
d. yang halal dan yang haram
e. yang ibadah dan yang tidak

Question is closed for new answers.
Skipper Selected answer as best May 15, 2022