14

a. usia dunia sudah lama
b. dunia ini fana’
c. tangan-tangan manusia
d. hari kiamat
e. kurang kualitas

Question is closed for new answers.
Skipper Selected answer as best May 16, 2022