12

a. serangan dari Kerajaan Mongol
b. masuknya kekuasaan Portugis
c. perpecahan antargolongan agama
d. pemberontakan rakayat
e. berkembangnya pengaruh Islam

Question is closed for new answers.
Skipper Selected answer as best June 11, 2022