15

a. Kalah bersaing dagang dengan portugis
b. campur tangan Portugis dalam urusan keraton
c. adanya perebutan kekuasaan antarkeluarga
d. semakin berkurangnya pendapatan istana
e. berkembangnya Kerajaan Mataram ke pedalaman

Question is closed for new answers.
Skipper Selected answer as best June 2, 2022