10

a. kebanggaan terhadap diri sendiri
b. keperkasaan diri
c. kekuasaan dan kedudukan
d. menyadari akan dirinya dan mengharap keridhaan Allah
e. optimisme yang tinggi

Question is closed for new answers.
Skipper Selected answer as best May 15, 2022