10

A. Ajarannya yang mengajarkan persamaan kedudukan manusia

B. Islam mengajarkan tentang cara beribadah kepada Tuhan

C. Islam memberikan solusi atas semua permasalahan hidup manusia

D. Islam di turunkan di makkah dan menyebar keseluru penjuru dunia

E. Islam agama yang di bawa oleh Nabi muhammad SAW

Question is closed for new answers.
Skipper Selected answer as best May 13, 2022