14

a. menyerang dengan militer yang besar
b. mengadakan blokade ekonomi
c. tidak mengadakan bantuan beras ke Jawa Timur
d. memulangkan pegawai kerajaan ke Jawa Timur
e. mempersunting Putri Wandansari dengan Adipati Pekik

Question is closed for new answers.
Skipper Selected answer as best May 30, 2022