12

A. Raja Matahari

B. Perwakilan Tuhan di Dunia

C. Negara adalah saya

D. Rakyat tunduk pada raja

E. Raja Cahay Dunia

Question is closed for new answers.
Skipper Selected answer as best May 19, 2022