10

a. nama-nama raja Mataram
b. luas wilayah Mataram
c. susunan pemerintahan
d. agama yang dianut raja dan rakyat
e. sistem pemerintahan

Question is closed for new answers.
Skipper Selected answer as best May 30, 2022