10

a. laksana sebuah bangunan
b. seperti tubuh yang kuat
c. gedung yang kokoh
d. bangunan yang kuat
e. roda yang berputar

Question is closed for new answers.
Skipper Selected answer as best May 15, 2022