8

a. meningkatkan ketakwaan
b. mendorong motivasi lebih baik
c. hidup menjadi qanaah
d. meningkatkan akhlakul karimah
e. usahanya selalu sukses

Question is closed for new answers.
Skipper Selected answer as best May 15, 2022