0

a. gerakan etnik
b. gerakan nasional
c. gerakan rakyat
d. gerakan ratu adil
e. gerakan keagamaan

Question is closed for new answers.
Skipper Selected answer as best May 30, 2022