12

a. perang Paregreg
b. pemberontakan Nambi
c. pemberontakan ranggawale
d. perang bubat
e. datangnya utusan dari Cina

Question is closed for new answers.
Skipper Selected answer as best May 30, 2022