13

a. manusia hidup tidak memikiran keduniaan
b. manusia tidak dapat lepas dari urusan keduniaan
c. agar tidak menjadi beban orang lain
d. hidup agak bebas
e. manusia hidup butuh dunia

Question is closed for new answers.
Skipper Selected answer as best May 15, 2022