10

a. hidup rukun
b. hidup sejahtera
c. hidup adil dan makmur
d. hidup menjadi tentram
e. setia kawan

Question is closed for new answers.
Skipper Selected answer as best May 15, 2022