10

A. Reform Bill dikeluarkan tahun 1832.

B. Factory Act. dikeluarkan tahun 1833.

C. Bill of Right dikeluarkan tahun 1789

D. Poor Law Act. dikeluarkan tahun 1834

E. Combination Law dikeluarkan tahun 1824

Question is closed for new answers.
Skipper Selected answer as best May 17, 2022