15

A. Campur tangan Belanda dalam pemerintahan Maluku

B. Rakyat Menentang penyebaran agama kristen

C. Rakyat menolak pemberlakuan penyerahan wajib

D. Belanda melaksannkan politik monopoli

E. Rakyat tidak menyukai tingkah laku Belanda

Question is closed for new answers.
Skipper Selected answer as best May 24, 2022