14

A. Sikap toleransi antara pemeluk agama Hindu dan Buddha

B. raja-rajanya yang arif dan bijsaksana

C. bantuan dari kerajaan Singasari yang menjalin hubungan dengan kerajaan Melayu

D. banyak kerajaan taklukan Sriwijaya yang melepaskan diri dari kekuasaannya.

E. Kerja sama dengan kerajaan Colamandala dari India

Question is closed for new answers.
Skipper Selected answer as best May 24, 2022