15

a. kerjaan Sriwijaya
b. Kerajaan Kutai
c. Kerajaan Melayu
d. Kerajaan Tarumanegara
e. Kerajaan Mataram Kuno

Question is closed for new answers.
Skipper Selected answer as best May 30, 2022