12

a. sudah terdapat masjid di Nusantara
b. ditemukannya batu nisan di Sumatra Utara
c. adanya perkampungan Islam di sekitar Kerajaan Sriwijaya
d. jabatan sultan sudah digunakan pada kerajaan-kerajaan di Nusantara
e. masyarakat daerah pedalaman Pulau Jawa sudah mengenal Islam

Question is closed for new answers.
Skipper Selected answer as best May 29, 2022