10

A. Pernikahan, perdagangan, kesenian

B. Pernikahan, pendidikan, permainan

C. Pendidikan, perdagangan, tasawuf dan bujukan

D. Pernikahan, Pendidikan, perdagangan, tasawuf dan politik

E. Pernikahan, perdagangan, perlombaan

Question is closed for new answers.
Skipper Selected answer as best May 13, 2022