12

A. Perombakan besar-besaran pada struktur kepemimpinan VOC

B. Pengurus VOC lebih dekat dengan raja daripada pemegang saham

C. Kerajaan Belanda mengubah sistem perdagangan yang diterapkan VOC

D. Jumlah keuntungan yang disetorka VOC kepada Belanda semakin meningkat

E. VOC Harus mnyerahkan kekuasaannya di Indonesia kepada kerajaan Belanda

Question is closed for new answers.
Skipper Selected answer as best May 19, 2022