12

a. larangan putus asa dari rahmat Allah
b. larangan durhaka kepada orang tua
c. larangan tawakal
d. perintah tentang tawakal
e. perintah untuk berusaha

Question is closed for new answers.
Skipper Selected answer as best May 15, 2022