12

a. Sumpah Majapahit
b. Sumpah Mangkubumi
c. Sumpah Pemuda
d. Sumpah Tan Amukti Palapa
e. Sumpah Patih Majapahit

Question is closed for new answers.
Skipper Selected answer as best May 30, 2022