11

A. Pedagang muslim beralih ke pelabuhan riau

B. Aceh berkembang menjadi pelabuhan transito

C. Portugis membangun infrastruktur di Malaka

D. Aktivitas perdagangan di Malaka semakin ramai

E. Banyak pedagang Eropa yang datang ke Malaka

Question is closed for new answers.
Skipper Selected answer as best May 19, 2022