11

a. menguasai hasil perdagangan rempah-rempah dan lada
b. memperluas wilayah kekuasaan kerajaan Mesir
c. menyebarluaskan ajaran agama dan kebudayaan Islam
d. menguasai jalur perdagangan rempah-rempah
e. mengimbangi kekuasaan Kerajaan Majapahit

Question is closed for new answers.
Skipper Selected answer as best May 30, 2022