8

a. meninggal dunia
b. di negri Cina
c. di negri Mesir
d. liang kubur
e. di mana-mana

Question is closed for new answers.
Skipper Selected answer as best May 13, 2022