11

A. membuka peluang usaha bagi rakyatnya

B. meningkatkan ekonomi rakyat jajahan

C. memupuk kekayaan berupa logam mulia

D. memperkuat armada perangnya

E. memenjalin kerjasama ekonomi antara rakyat dengan penjajah

Question is closed for new answers.
Skipper Selected answer as best May 17, 2022