14

a. terserah bagi yang kaya
b. diperbolehkan
c. dilarang oleh agama
d. hal yang biasa
e. larangan

Question is closed for new answers.
Skipper Selected answer as best May 15, 2022