12

a. raja dan bangsawan sebagai pemilik saham dan kapal dalam pelayaran dan perdagangan
b. para bangsawan menguasai semua kegiatan ekonomi
c. rakyat Indonesia sangat patuh dan taat kepada rajanya
d. para perdagangan asing harus meminta izin kepada raja dan bangsawan
e. adaya hubungan antara raja dan bangsawan serta para perdagangan besar

Question is closed for new answers.
Skipper Selected answer as best May 30, 2022