13

A. Setiap orang dapat beribadah dan meminta pengampunan dosa langsung kepada Tuhan

B. Setiap orang dapat beribadah tanpa adanya paksaan dari gereja

C. Setiap orang berhak menerima pengampunan dari Paus

D. Setiap orang dapat meminta surat pengampunan dosa dengan gratis

E. Setiap orang berhak meminta Paus untuk menerjemahkan kitab suci

Question is closed for new answers.
Skipper Selected answer as best May 17, 2022