11

a. persaingan antara Ternate dan Tidore
b. persaingan dagang Ternate dan Tidore dengan Portugis
c. persaingan dagang VOC dengan Ternate dan Tidore
d. menghadapi ancaman serangan Portugis
e. menghadapi ancaman serangan VOC

Question is closed for new answers.
Skipper Selected answer as best May 30, 2022