9

a. melakukan pengeboman terhadap Hiroshima dan Nagasaki
b. membentuk pasukan ABDACOM
c. mengadakan perundingan dengan Jepang
d. memberikan kemerdekaan kepada negara jajahannya
e. membangun pangkalan militer baru di kawasan Filipina

Question is closed for new answers.
Skipper Selected answer as best May 30, 2022