10

A. Intervensi Belanda terhadap kerajaan-kerajaan

B. Politik adu domba Belanda (defiden et impera)

C. Perluasaan kekuasaan (imperialisme)

D. Monopoli perdagangan oleh kongsi dagang

E. Ekspolitasi terhadap alam dan lingkungan

Question is closed for new answers.
Skipper Selected answer as best May 19, 2022