16

a. Kerajaan Aceh
b. Kerajaan Demak
c. Kerajaan Pajang
d. kerajaan Mataram Islam
e. Kerajaan Samudera Pasai

Question is closed for new answers.
Skipper Selected answer as best May 30, 2022